Tips & Tricks

Spar penge med boring og vandrensningsanlæg

De fleste får vand fra det offentlige, og her er vandkvaliteten som regel helt i top. Men vandet herfra er meget dyrt. Det betyder ikke det store for en almindelig privat forbruger, men storforbrugere som f.eks. landbrug eller erhverv, kan i mange tilfælde på lang sigt opnå betydelige besparelser, hvis de henter vandet fra egen boring. Til en del processer som f.eks. markvanding og mange industrielle processer er vandkvaliteten ikke afgørende, og vandet fra boringen kan bruges direkte. Men er der tale om drikkevand eller vand til krævende processer, kan det være nødvendigt med et lokalt vandrensningsanlæg.

Et vandrensningsanlæg er en investering

Man skal være klar over, at et vandrensningsanlæg kan være en bekostelig affære, og at der derfor vil være tale om en investering med en vis tilbagebetalingstid. Men alt efter forbrug, kan tilbagebetalingstiden være relativt kort, ofte helt ned til ganske få år, hvis alternativet er renset vand fra de offentlige værker.

Principperne i et vandrensningsanlæg

Det vil føre for vidt at gennemgå alle processerne, men hovedprocesserne er iltning og specifik rensning. Iltningen foretages for at fjerne eventuel dårlig lugt og smag fra vandet. Efterfølgende foretages rensning for en række stoffer. Eksempelvis kan man fjerne jern og okker ved filtrering gennem et kvarts-filter. Der findes specielle filtre, som ad kunstig vej har særlig stor filteroverflade. Efterfølgende kan man evt. fjerne manganindholdet ved filtrering gennem Hydrolit. Behovet for filtrering bør dog i hvert enkelt tilfælde fastslås ved nærmere analyser af vandprøver fra den specifikke boring.