Tips & Tricks

Alarmer er kommet for at blive

Alarmer er kommet for at blive

Der findes mange teorier om, hvorfor samfundet udvikler sig i den retning det gør, men der er ingen tvivl om, at mængden af indbrud og tyverier er stigende, og at udviklingen kun er gået én vej gennem en længere årrække. Det er også en tendens, at kriminaliteten lader til at være mere organiseret end tidligere. Politi og myndigheder gør hvad de kan, indenfor de budgetrammer vi som befolkning giver dem, men der er tydeligvis ikke ressourcer nok til at dæmme op for den stigende kriminalitet. Derfor er man selv nødt til at gøre en aktiv indsats, og det oplagte middel er alarmer og overvågning.

Alarmer skal virke præventivt

Det vigtigste ved en alarm er uden tvivl den præventive effekt. Alle er bedst tjent med, at et potentielt indbrud slet ikke bliver til noget. Eventuelle stjålne genstande kan som oftest dækkes ind via forsikringen, men det er alle de ”sekundære” følgevirkninger, som hurtigt kan gå hen og blive det primære problem. Følgevirkningerne kan være ødelagt inventar, tyveri eller beskadigelse af ting med affektionsværdi og ikke mindst hele den psykologiske side af sagen, som for nogen kan komme til at fylde endog rigtig meget efterfølgende. Det er derfor vigtigt at skilte med, at der er opsat alarm, så en eventuel indbrudstyv tænker sig om en ekstra gang.

Skiltningen kan f.eks. foretages med klistermærkater på synlige steder, herunder ved døre og vinduer. Det gør heller ikke noget, at bevægelsessensorer og andre alarm-dele er synlige udefra, så tyven kan forvisse sig om, at alarm-”truslen” er reel.