Tips & Tricks

Fokus på loft-isolering i Aalborg

Aalborg kommune kører i disse måneder på med en storstilet kampagne, der skal sætte fokus på ekstra isolering af loft og ydervægge med henblik på at spare på energien. Kampagnen er inspireret af en lignende kampagne fra Aarhus, som angiveligt har givet rigtig gode resultater. Aalborg kommune håber med kampagnen at opnå besparelser for rigtig mange borgere, samtidig med, at det vil give et kærkomment løft til byggebranchen, der har haft et par meget svære år.

Efter-isolering af lofter og vægge har været på stand-by

Miljø-planlægger Ole Henriksen fra Randers, som rådgiver flere kommuner i Jylland, fortæller, at finanskrisen i 2008 satte en brat stopper for investeringsvilligheden hos den almindelige husejer, herunder også villigheden til at investere langsigtet i energibesparelser. ”I år ser det for første gang lysere ud, og flere og flere tror på fremtiden, og er igen klar til at tænke mere langsigtet”, vurderer han. Problemet har iflg. Ole Henriksen de senere år været, at ingen har følt sig sikre på fremtiden. ”Eftersom tilbagebetalingstiden på efterisolering let kan være 10-15 år, er det naturligt, at mange har været tilbageholdende i en periode”.

Fokuser ikke kun på isolering af loft og tag

Aalborg kommunes kampagne lægger stor vægt på, at det ikke kun er isolering af loft og tag, der virker. Der lægges op til at tage en ekspert med på råd, for der kan sagtens være tilfælde, hvor det er mere økonomisk fordelagtigt i stedet at fokusere på udskiftning af vinduer og døre, eller øge isoleringen i ydermurene.