Tips & Tricks

Ledningsopmåling – nu også med digital registrering

Danske virksomheder udfører i dag en række vidt forskellige geodata aktiviteter. En af de geodata relaterede aktiviteter er ledningsopmåling. Denne er i dag meget nøjagtig fordi den nu kan gøres digitalt.

Hvad er ledningsopmåling?

Uanset hvilken type ledning der skal etableres eller ændres  – det kan være fjernvarme- eller naturgasrør, vandforsyning, spildevand – eller forskellige andre former for kabelføring, herunder stærkstrøm, så er der behov for at udføre en ledningsopmåling af dette, for at få registreret præcist hvor ledningerne ligger – og hvem der således ejer grunden de ligger – eller er tiltænkt placeret – på.

Hvad er digital registrering?

Hvor en traditionel registrering af et byggeri sker med klassiske måleredskaber som tommestok og modellering i CAD værktøjer så sker digital registrering ved anvendelse af såkaldte totalstationer, som sikrer en meget stor nøjagtighed i registrering og ledningsopmåling. Denne kombineres ofte med fotoregistrering, hvor hvert foto er knyttet direkte til opmålingens enkelte objekter. Digital registrering er altså objekt orienteret.

Digital registrering giver mulighed for en meget nøjagtig ledningsopmåling og et præcist grundlag for projektering hvor også de eksisterende forhold er godt belyste. Dermed får rådgiveren en hurtigere afklaring af forskellige problemstillinger samt et større vidensniveau tidligere i processen end traditionelt.

En af ULEMPERNE ved digital registrering er at digital registrering er forholdsvis bekosteligt sammenlignet med den traditionelle opmålingsmetode. Og fordi digital registrering er objekt orienteret kan gengivelsen af skævheder og andre specielle forhold være vanskelig at håndtere i et CAD-program der er designet til byggeri i lige linjer, ikke skæve vinkler og den slags.

Hvis du vil høre mere om de 2 ovennævnte aktiviteter, kan det med fordel anbefales at kontakte en af de virksomheder, som udfører ledningsopmåling rundt om i landet.

Mvh
Bengt Burger-Bentsen, Silkeborg

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *